Hygge Bro

Oiva-raportti
 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Culinaria Group Finland Oy
Kauppakatu 28
FI-70200 Kuopio
FINLAND
Sähköposti: info@hyggebro.fi
Puh.   +358 (0)442423462

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Antti Kärki
Sähköposti: antti@hyggebro.fi
Puh. +358 (0)443427294

Rekisterin nimi

Culinaria Group Finland Oy/HyggeBro asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8§:n ja EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti seuraaviin tarkoituksiin:

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
– palvelun toteuttaminen
– asiakastapahtumien varmentaminen
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Asiakkaan yhteydenottolomakkeeseen lisäämiä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin yhteydenottopyynnön toteuttamiseen ja asiakkaan pyytämän palvelun toteuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö, oikeusperuste ja kohderyhmä

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

– yhteystiedot: etu- ja sukunimet, osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet
– asuinmaa ja kieli
– palvelun käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (asiakasnumero)
– asiakassuhdetta koskevat tiedot esim. laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, peruutus- ja reklamaatiotiedot ja tiedot mahdollisista muista yhteydenotoista
– mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
– asiakkaita voidaan tarvittaessa ryhmitellä maa- ja kieliryhmiin.

Rekisterin oikeusperuste on asiakassuhteen hoito, rekisteröidyn suostumus ja kirjanpitolainsäädäntö. Rekisterin kohderyhmä on HyggeBro.fi sivuston kautta tarjouspyynnön lähettäneet henkilöt.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen määrittämän tarpeen perusteella huomioon ottaen kirjanpitolainsäädännön määrittämät velvoitteet.

Tietolähteet

Asiakasrekisterin tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity käyttää palveluita.

Tietojen tarkastusoikeus ja poistaminen

Henkilöllä tai rekisteröidyllä on henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumus tietojen keräämiseen ja mahdollisuus pyytää asiakassuhteen päättymisen jälkeen häneltä itseltään kerättyjen tiedot poistamista lukuun ottamatta kirjanpitolainsäädännön edellyttämiä tietoja.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, joka toimii yrityksen sisäisessä suojatussa verkossa tai suojatussa pilvipalvelussa. Asiakasrekisterin sisältämien tietojen käsittelyyn ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä noudatetaan huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.